We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Chimen chyen

by REJIS KAYNEEX

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Anytime 04:22
Anytime, everytime I touch your skin, in my dreams These thrills of mine, stop and hide And forever, you'll be mine Anytime, everytime, I've kissed your lips, touched your hips So much envy came our way Just for this time, want you to stay (Anytime, everytime) I touch your skin in my dreams (Anytime, everytime) And forever, you'll be mine Anytime, everytime I hear your voice, inside my head Too much to fear, came my way Just for this time, want you to stay (Anytime) I can stay up all night thinkin' bout u (Caress your lips) We've got all the time, baby (Don't rush on me) I could never stop thinkin' bout u (During all this time) Come and join me.. (Anytime) Anytime (Touch your lips) In my dreams
2.
Byen janti 03:44
Ou ja di mwen tousa ou vlé Ou ja fè mwen tousa ou vlé Pé ké janmen touvé mwen Kè an mwen pé ké léséw tréné mwen Asi chimen an mwen simé Lanmou kè mwen té pòté Antouka, mwen désidé Man dézolé, mé jòdi fo an alé (Kè blésé, lanmou sé pa on jé Siw pa vlé, fow lésé mwen alé Vyé pawòl, pa ka jen rékòlté Si nou kasé, fow lésé mwen alé) Man éséyé fè nou rivé Pa jen pansé kè ou té ké lésaan tonbé Mwen baw plen chans Pou pran konsyans Ou pa tann hak Kwè sété mwen ki kouyon (T'es bien gentille chérie T'es bien gentille mais tout est fini T'es bien gentille honey Lanmou pati é pani pléré jòdi) Mwen té kontréw si plaj Gozyé Mwen té ka gadé vou an zyé Ou finn pa di mwen mésyé (Vin lov mwen) On ti Karèm si plaj Gozyé Nou té ka gadé nou an zyé Ou menm di mwen mésyé (Doo lov mwen) Lov mwen So long, baby Oblijé pati, man pé pa rété Oblijé alé o lwen Oblijé alé, man pé pa rété
3.
Péké janmen vwè sa rivé Ni lontan kè nou ka tchenbé Fow vwè, tousa nou fè sé pou vansé An vérité, ou pé ké touvé pon dòt koté Ou jwen mizè toupatou é, Siw vwè dlo koulé, sé pa dan zyé (Sé pousa nou tout ka goumé) Nou pé di kè nou ja goumé Sé pousa jòdi nou pou méné Pa janmen pèd lakat si sa nou vlé Sé konsa pou sa maché Pou chimen nou ja pasé Péké janmen touvé On sèl moun ki pa ka sonjé Tousa yo fè pou nou sové Si lantou la bloké, Sé pa douvan pou pé rantré, Bandéy ti bwen ankò, Pou nou pé sa woulé (Sé pousa nou pa ka douté) Péké janmen touvé pon fòs Siw pa chèché koté pou pé touvéy Mété jounou atè pou pé sa mandé BonDyé Sé Li TouSèl ki pé Lévéw E ni sa ki ka mandé pou pati Lòt Koté Pou soufrans pé dépozé, pou vwè si lavi la méyè E poutan nou pa tchouyé, nou pa volé Mi sa nou yé, sèten yo ké savé O sa sèten yo ké bloké On chimen san travo, kè razyé pousé Sé sa yo vlé Sé sa yo ké mété siw vé pa lévé (Piti a piti, Limyè ka koulé, nou sé pitit a BonDyé) Wi nou sé pitit a BonDyé, nou sé pitit a maléré Nou ja soufè asé pou nou pé rivé, an nou tchenbé lanmen Nou sé pitit a maléré, wi nou sé pitit a BonDyé I ja lè pou nou pé poté mannèv, an nou alé Nou sé pitit a BonDyé I ka koulé Sé nou tousèl ki pé kléré nou Piti a piti, zyé an nou ka vwè Konsyans an nou ka lévé bonè Piti a piti, i ka koulé toupatou Gadé byen ou ké touvé
4.
Ou sav séw 03:44
Siw enmé mwen Ou ké konpwann kè sa pé pa kontinyé Siw enmé mwen Eskizé mwen mè la an pé pa kenbé ankò Fodré nou séparé Fodré nou arété (Ou pé alé ou sav la mwen yé Ou pé alé ou sav séw mwen vlé) Ou ja sav la nou yé Mè ou byen sanfouté Si mwen rété tèt an mwen ké pété Sé konsa ou yé Jan nou té ka lové Pwomès ja oublyé (Ou sav séw mwen enmé) Ou sav séw mwen enmé Pé pa konpwann kè ou ka jwé épi mwen Sa ou ka di A pa sa an ka vwè Vé pa savé ayen ankò Pani viré si chimen a Lanmou Saw simé..
5.
Nou pa bizwen palé ankò Ou ja konèt trè byen ki jan dè moun an yé E si janmen ou vin kwazé mwen an chimen, pa rété Travèsé, dévwè mwen Man pa t lé kwè sa yo t k di mwen Man pa t k pansé sé sa ki t k pasé Pa la penn chèché fè mwen konpwann ayen Menm si mwen té vlé, man pé ké pé pawdonéw (Ou pé monté, ou pé désann) Sèl bitin mwen sèten Saw fè mwen la ou ké péyéÿ on jou Ou pé fè sa ou vlé Péké pé baré pitit a BonDyé Pa t p kwè sa yo t k di mwen Man pa t ké pansé sé sa ki t k pasé Sa ja rivé two lwen, pé pa ni pasélanmen Ou pa bizwen pè, man pé ké oublyéw (Ou pé monté, ou pé désann) Sèl bitin mwen sèten Saw fè mwen la ou ké péyéÿ on jou Ou pé monté (Poutan mwen t ja palé baw) Ou dèt kwè kè an pa t séryé (Ou t sav byen saw t k fè) Ou ké sav Lèw abÿé an paÿ, pa jwé é difé (Ou pé monté, ou pé désann) Ou pé fè sa ou vlé, sa ké rivéw Mwen pa té mandéw ayen, poukisa ou vinn chèché tren Pa bizwen kaché, i ja lè pou gran jou Kon ou ja monté, ou ké désann
6.
My Love 03:37
(My love is vying for you) Dèpi tan nou konèt nou, pa janmen ni pwoblèm ant nou Pa janmen rivé pèd tèt an nou Kominikasyon optimom pa janmen lésé plas pou Angwas, dout é soupson, é poutan (My love is vying for you) My love is vying for you Baby baby Sitiasyon ki pa évolué kon nou té ka pansé Fè nou rivé adan katchimen, lanmou an nou échwé Poutan santiman toujou la Mé non, nou pé pa ayen kont sa (E poutan) Nou té ja savé Sa té pé kontinyé Menm si kè an nou ja maké Mwen péké janmen rivé oublyéw (My love is vying for you) Mwen péké janmen rivé blyéw Pa kwè mwen pa ka sonjéw Pa kwè mwen ka oublyéw Prézans aw ka manké mwen Karès aw ka hanté mwen Ou ka manké mwen
7.
Est-ce que je te manque desfois Je me demande si tu y crois Dis-moi ce que tu veux de moi Je ne supporte pas tous ces détours Un peu plus chaque jour Je sens grandir en moi le gouffre Alors parle-moi de nous Je ne veux pas rester en pointillés (Rapproche-toi de moi Doudoo, Rapproche-toi de ma vie) Rapproche-toi de moi (Rapproche-toi de moi Doudoo) Je ne veux plus passer un moment sans toi (Rapproche-toi de moi Doudoo, Je te veux dans ma vie) Rapproche-toi (Rapproche-toi de moi Doudoo) Maintenant je pose mes valises Au risque d'espérer sans retour Pense à moi de temps en temps Même si tu ne m'entends pas toujours Je ne cesserai de brandir Le Drapeau Blanc de mon amour Mais pourras-tu comprendre un jour Que je ne peux rester loin de toi (Rapproche-toi de moi Doudoo, Rapproche-toi de ma vie) Rapproche-toi Doudoo Rapwochéw Lanmou (Rapproche-toi de moi Doudoo) Man pé ké pé rété an plas Si an pa vwèw man ka pèd Fwa (Rapproche-toi de moi Doudoo, Je te veux dans ma vie) Je te veux tout près de moi (Rapproche-toi de moi Doudoo) Siw pa la man ka pèd fwa Pé pa fè ayen san vou (Refrain) Rapproche-toi de moi Doudoo Rapproche-toi de ma vie Rapproche-toi de moi Doudoo Mwen pé pa rété lwen di vou Rapproche-toi Doudoo Rapwochéw Lanmou (Besoin de toi Baby, auprès de moi) Besoin de toi (Besoin de toi Lady, tout près de moi) Owa an mwen (Besoin de toi Baby, tout contre moi) Tout contre moi (Besoin de toi Lady, reviens vers moi) Besoin de toi (demande-moi, n'hésites pas)
8.
San fason 03:47
Lannuit ka koulé, zyé an mwen ouvè Kouché adan nwèsè, mwen la ka réfléchi Ja ni tout on lanné ki ja pasé si mwen E jousalè, poko rivé konpwann ayen Eskè sé mwen ki fè si tousa rivé la Eskè sé vou ki fè, pou mwen fini pa pèd fwa Tousa mwen fè, konpwann nou té ké rivé Mé sé LaVi tousèl ka désidé (San fason, mèsi mè non merci, sans façons) Sans façons Man diw mèsi mais non San fason Yo toujou di mwen "Gran Nonm Pa Ka Wont" Mè sa pa toujou fasil dè touvé la vérité Saw désidé, sé sa ou vlé Mé a pa nou tousèl ki konsèwné (San fason, mèsi mè non merci, sans façons) Pa lapenn kryé mwen San fason Nou ja palé twòp (Eskè sé vou, èskè sé mwen, èskè sé nou) Mwen pa bizwen savé ankò Qui vivra verra
9.
Zouk ur body 04:15
I'm goin out tonite babe, do u wanna come with me I feel like cruisin around come on Im gonna check u around 10 I've got u a nice surprise but promise that u'll be nice I know u gonna really like it Come on cuz I got a lil' sumthin 4 U (Are you on the way) Tryin 2 get around as fast as I can (Don't make me wait) Just be ready 2nite cuz we got a party (Got my girls wit me) I'm checkin' wit my boyz if they come, no worry Time 2 get ur Zouk on baby 2nite all ur drinks on me (Flex ur body, move ur body Wine ur body, Zouk ur body 4 me) We're dancin face to face, my body can feel ur pace Slowly go down, make u turn Shawty want anotha round Put ur hands on my waist, let the riddim get u lady I know u feel me, I know it's for real Cuz ur body's talking 2 me (For you can't take your hands off me) Say it 2 ur friends, u can't fool me (For you u're holdin' tight to me) U can't phase me baby yeah (For you no friend can't talk 2 me) Baby turn around, are u ready for more (For you) Pou vou (Flex ur body, move ur body Wine ur body, Zouk ur body 4 me) Yush (kough kough) Shaalkeen talking Well unu betta dont tink me nice A combination mix dat mean me hit you twice Me fling dong lyrics by pieces or slice When me come a dance well you got no choice Style again no time fe play nanny nanny so Hand ina de air young gyal if you ready so Show to de whole a dem how you can zouk wid yo body so Pon de dance floor nuff rude bwoys greedy tchah But dem caan taste your honey (Flex ur body, move ur body Wine ur body, Zouk ur body 4 me)
10.
Se tan mwen 04:00
Mi sé sa Listwa ékri, sé pa mwen ki ka di Sé on bato ki lagé nou tout asi li On ti péyi nou enmé, sé sa ki ban nou la vi Sé la nou tout ka viv woÿ woÿ woÿ woÿ ayayaÿ (Ban mwen! Sé tan mwen! Ban mwen! ) Ban ti péyi, sé ti péyi Ban ti péyi an mwen, sé sik a kè an mwen wooÿ Ban ti péyi , sé ti péyi Ban ti péyi an mwen, sé dousè a kè an mwen Menm si tinn siklòn, menm si latè tranblé, Pani pon dòt koté non, ki plis a gou a kè an mwen Menm si yo di nou mové, ka fè yenki sa nou vlé Mé nou pa bizwen pon dòt ki pèp an nou man di zòt -Kè- Sé lè an pati man konpwann richès a péyi la Man gadé a dwat, man gadé a gòch, sé toujou nou dèyè Si ou pa vwè sa, yo ké rakontéw sa Sé la kè ou pli lib, sé BonDyé ki Mété nou la, an ka di zòt -Kè- Ni lontan man ja kité le péyi I ja lè pou mwen rantré pé pa tchenbé I ja lè pou an viré Woÿ fout sa bon on ti sikakoko On ti lanbi byen griyé, sé sa ki fòs an nou -Kè- Nou tini zindyenn, nou tini chabin Nou tini milatrès, é osi bèl métis Nou tini négrès, nou menm ni azyatik Nou tini béké, sé sa ka fè péyi an nou -Kè- (Woo woo woo) Pa fè mwen sa Pa tiré mwen la Mé sé la an ké mò Pa tiré mwen la
11.
Se Li Menm 06:03
Menné mwen la mwen pé touvéW Montré mwen la mwen pou chèchéW Mé Di mwen la mwen pé touvéW Montré mwen la mwen pou chèchéW Sé Lanmou Aw kè mwen bizwen Sé Pasyans Aw ka tchenbé mwen Menné mwen la mwen pé touvéW Montré mwen la mwen pou chèchéW Sé Lanmou Aw kè mwen bizwen Sé Pasyans Aw ka tchenbé mwen Sé Lanmen Aw pou gidé mwen Sé Limyè Aw pou kléré mwen Sé Li Menm mwen diw Sé Li Menm Sé Li Menm mwen diw Sé Li Menm menm Di mwen la ou yé pa lésé mwen tonbé SéW mwen ka chèché tout koté mwen pasé Di mwen la ou yé mwen bizwen palé Chèché la ou yé pou man pé vansé EvèW

about

Réjis KAYNEEX and Music, this is a story that begins at an early age for this imposing Caribbean who grew up in Guadeloupe, F.W.I . He got hitten, as many, by the ZOUK Bomb Kassav'.. So much so that he decided to buy his first bass on a whim, while listening to the radio - another passion he lives fully, along with music.

Therefore, he will chain encounters and collaborations in France and abroad, both on stage, in the studio and on TV trays (Georges Decimus of Kassav, Zouk Machine, Big Ali, Melissa Nkonda, Stomy Bugsy, Jacky Brown, Gil Semedo, Kenza Farah, Clara Morgane, Lynnsha, Perle Lama, Ali Angel, Jean-Michel Rotin, Kaysha ..)

A highly creative producer and sound engineer - whose work has been nominated at the MTV Europe Music Awards ®, multi-instrumentalist, founder and leader of Westingroove, he decided to put some time in his studio to concoct his first personal project, "Chimen chyen" (side roads), a walk in the world of Zouk, off the beaten track, where all musical alchemies are possible - his first single, "Rapproche-toi" (Come closer), stamped with an undeniable sensuality, confirms ..

Happy listening!Réjis KAYNEEX et la musique, c’est une histoire qui débute dès le plus jeune âge pour ce Caribéen à l’allure imposante qui a grandi en Guadeloupe. Il prend, comme beaucoup, la bombe ZOUK de Kassav’ en plein coeur.. A tel point qu’il décide de s‘acheter sa première basse sur un coup de tête, alors qu’il écoutait la radio - une autre passion qu’il vivra à fond, en parallèle avec la musique.

Dès lors, il enchaînera les rencontres et les collaborations en France et à l’étranger, aussi bien sur scène qu’en studio et sur les plateaux TV (Georges Décimus de Kassav’, Zouk Machine, Big Ali, Melissa NKonda, Stomy Bugsy, Jacky Brown, Kenza Farah, Clara Morgane, Lynnsha, Perle Lama, Ali Angel, Jean-Michel Rotin, Kaysha..)

Réalisateur, ingénieur du son - dont le travail a déjà été nominé aux MTV Europe Music Awards ®, multi-instrumentiste, fondateur & leader du groupe Westingroove, il décide de se poser un moment dans son studio pour rassembler ses souvenirs, afin de concocter son premier projet personnel, «Chimen chyen» (chemins de traverses) ; une ballade dans l’univers du Zouk, en dehors des sentiers battus, une musique où toutes les alchimies sont possibles - son premier extrait, «Rapproche-toi », empreint d’une sensualité indéniable, le confirme..

Bonne écoute!

credits

released December 2, 2011

Written, performed & produced by Rejis Kayneex
Graphism: Nathalie CAROLLO

Rejis Kayneex plays on MUSIC MAN® Guitars & Ernie Ball® Strings

license

all rights reserved

tags

about

KAYNEEX Paris, France

Creole is our world
Music is our voice

contact / help

Contact KAYNEEX

Streaming and
Download help

Report this album or account